ACTIFLORA 1x100 ST 45 MILJARD, 3 PATENTERADE STAMMAR

MJÖLKSYRABAKTERIER, ACTIFLORA STÄRKER IMMUNFÖRSVARET DÄMPAR INFLAMMATIONER

  • Artnr: Actiflora
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

MJÖLKSYRABATERIER

ACTIFLORA UPP TILL 45 MILJARDER NYTTIGA BAKTERIER PER KAPSEL!

Stress, dålig kost, läkemedel kan skapa obalanser i tarmfloran.

En kapsel Actiflora motsvarar lika mycket nyttiga bakterier som i 20 liter filmjölk!

– Det finns studier som visar att det räcker att tillföra en enda sorts bakteriestam, för att den sedan ska stimulera andra goda bakterier i magen att föröka sig och därmed bidra till ökad komplexitet.

ACTIFLORA INNEHÅLLER 3 OLIKA UNIKA BAKTERIESTAMMAR FRÅN BULGARIEN.
Tarmfloran är som en regnskog, ett oerhört komplext system där arterna lever i en finstämd balans och varje art har sin bestämda funktion.

Återställ bakteriefloran genom att tillföra nyttiga bakterier.
Att äta mycket fibrer är också bra eftersom dessa fungerar som mat för bakterierna..

Nyttiga bakterier i tarmfloran har en livscykel på 10 dagar, därför är din kost viktigt för att upprätthålla en normal balans.
På så sätt hålls de onda bakterierna på en lagom nivå. Om någon art börjar dominerar uppstår obalans och då mår inte kroppen bra, säger Bengt Jeppsson, överläkare och professor i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Frisk tarmflora dämpar inflammationer
Antibiotikabehandling är vanligt bland äldre och ungefär en tredjedel av dem som vistas på äldreboenden får antibiotika. Dessa patienter har sannolikt en störd bakterieflora i tarmen, vilket i sin tur leder till sämre immunförsvar och ökad inflammation.

Läs mer här..

Totalsumma:
    Till kassan